Oddychaj zdrowym powietrzem!

Oddychanie jest dla nas czynnością, nad którą się nie zastanawiamy. Nie myślimy o tym na co dzień. Każdy kolejny oddech wykonujemy instynktownie. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech… Niestety nie jest to takie łatwe dla wszystkich. Wyobraź sobie, że złapanie oddechu kosztuje Cię bardzo dużo wysiłku. Co jeśli podczas rekreacji z rodziną i przyjaciółmi w parku nagle nie mógłbyś zaczerpnąć świeżego powietrza?

Liczbę ludzi chorych na astmę w Polsce szacuje się na 4 miliony. Z powodu przewlekłego zapalenia i zwężenia się dróg oddechowych astmatycy doświadczają epizodów świszczącego oddechu, duszności, kaszlu i uczucia ucisku w klatce piersiowej. Ta przewlekła choroba może dotykać osób w każdym wieku i stanowi obciążenie dla całego społeczeństwa.

Wpływ środowiska

Środowisko, w którym funkcjonuje osoba dotknięta astmą, odgrywa dużą rolę. Przykładowe czynniki środowiskowe to roztocza, sierść zwierząt, pleśnie, spaliny oraz inne związki chemiczne zanieczyszczające powietrze, a także zmiany pogody. Dopóki cierpiący na astmę nie żyje w szczelnej bańce, będzie zawsze narażony na różne czynniki środowiskowe, które mogą mieć negatywny wpływ na jego zdolność do oddychania. Można jednak ograniczyć ich działanie i tym samym zmniejszyć ryzyko ataków.

Zapobieganie atakom astmy

Jednym z działań przyczyniających się do poprawienia jakości życia astmatyka jest niewątpliwie wyposażenie jego domu / mieszkania w urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, które pozwalają:

  • utrzymać temperatury w pomieszczeniach na stałym poziomie,
  • na zamknięcie okien i dostarczanie świeżego powietrza dokładnie w takiej ilości, jaka jest niezbędna, uprzednio je odpowiednio filtrując, co zdecydowanie pozwala ograniczyć przedostawanie się alergenów do wnętrza,
  • w przypadku urządzeń typu split (np. ściennych, kasetonowych), dzięki specjalistycznym filtrom oraz jonizatorom – na dodatkowe oczyszczane podczas procesu chłodzenia lub ogrzewania.

Osoby chore na astmę oraz różne alergie powinny szczególnie dbać o klimat i jakość powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają. Klimatyzatory i inne urządzenia uzdatniające powietrze mogą pomóc redukować obecność czynników wywołujących ataki, m.in. poprzez procesy wentylacji, filtracji i kontroli wilgotności, które przyczyniają się do zahamowania rozwoju pleśni i roztoczy. Ważne jest wybrać właściwe rozwiązanie. Na przykład, klimatyzator ewaporacyjny może skutecznie schłodzić pomieszczenie, ale jednocześnie je nawilży, a to z kolei może mieć negatywne skutki dla astmatyków i alergików.

Należy jednak pamiętać, że każdy system HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning), który nie jest regularnie serwisowany i fachowo czyszczony, może nie tylko nie być zdolny do poprawiania jakości powietrza, ale wręcz wtórnie je zanieczyszczać i w efekcie stać się przyczyną zaostrzania objawów astmy, alergii, a nawet powodować trudności z oddychaniem u wszystkich – zdrowych również!

Każdy klimatyzator, używany do chłodzenia lub ogrzewania, może stać się „wylęgarnią” dla mikroorganizmów, grzybów, pleśni i roztoczy! Podobnie jak odkurzacz, wyłapuje on zanieczyszczenia z powietrza wewnętrznego, w tym naskórek ludzki, które stają się pożywką dla różnych mikroskopijnych form życia rozwijających się wewnątrz niego.

Klimatyzator, który nie jest właściwie i regularnie czyszczony, wydmuchuje wszystkie te formy życia do powietrza, którym oddychasz!

Czyszczenie i konserwacja klimatyzacji

Niezwykle istotnym jest aby każde urządzenie klimatyzacyjne było regularnie konserwowane, co nie powinno polegać tylko na czyszczeniu filtrów i obudowy oraz spryskaniu wymiennika dezodorantem. Warto korzystać z usług profesjonalistów stosujących technologię o międzynarodowej renomie. HydroKleen posiada, zarówno dla technologii jak i stosowanych środków czyszczących, ekskluzywną aprobatę australijskiej “Narodowej Rady Astmy” (ang. National Asthma Council) w ramach programu “Sensitive Choice”.