Często zadawane pytania

Jednostka wewnętrzna klimatyzatora zasysa powietrze wewnętrzne, filtruje je z większych zanieczyszczeń i przeciąga przez wymiennik ciepła, który w zależności od trybu pracy pełni rolę nagrzewnicy (skraplacza) lub chłodnicy (parownika). Podczas chłodzenia wymiennik odbiera ciepło z powietrza, czemu towarzyszy wykraplanie się wilgoci na jego powierzchni. Ochłodzone powietrze jest wydmuchiwane z powrotem do pomieszczenia, a wykroplona woda odpływa do kanalizacji lub na zewnątrz budynku. Za proces transportu ciepła z pomieszczenia na zewnątrz budynku odpowiada czynnik chłodniczy (freon) wprawiany w ruch za pomocą sprężarki, a który podlega kolejno procesom odparowania (odebrania ciepła), sprężania, skroplenia (oddania ciepła), rozprężania, ponownego odparowania itd.

Wbrew pozorom, użytkownikom którzy korzystają z klimatyzacji tylko do chłodzenia pomieszczeń zdarza się zapomnieć, że ich sprzęt posiada funkcję grzania. Najpierw sprawdź jaki tryb pracy oraz temperatura są ustawione na sterowniku (przycisk “MODE”). Jeśli nastawa jest poprawna, wskazane jest wezwać technika aby ocenił czy np. urządzenie ma wystarczającą ilość czynnika lub czy sprężarka nie uległa uszkodzeniu.

1) Sprawdź baterie w pilocie. 

2) Sprawdź czy pilot wysyła sygnał. Promieniowanie podczerwone nie jest widoczne nieuzbrojonym okiem, ale można je zarejestrować np. używając telefonu komórkowego w trybie aparatu fotograficznego / rejestratora video.

3) Jeśli pilot działa, a klima nie reaguje, włącz urządzenie za pomocą przycisku serwisowego znajdującego się na jednostce wewnętrznej w pobliżu panelu elektrycznego. Jeśli nie możesz tego przycisku zlokalizować, zadzwoń do technika i poproś o pomoc. Jeśli urządzenie uda się włączyć ręcznie, elektronika wymaga dalszego sprawdzenia przez serwis. Może być uszkodzony odbiornik sygnału IR.

Jeżeli temperatura powietrza opuszczającego jednostkę wewnętrzną jest taka sama, jak temperatura powietrza zasysanego, jest wysoce prawdopodobne, że doszło do całkowitej emisji czynnika chłodniczego do atmosfery. W tej sytuacji zalecane jest urządzenie wyłączyć i wezwać serwis, który zlokalizuje wyciek, naprawi go i napełni system ponownie.

W większości przypadków najprawdopodobniej wymiennik ciepła (chłodnica, parownik) jest brudny – zwłaszcza jeśli nigdy nie był czyszczony. Jeśli po wyczyszczeniu sytuacja się nie poprawi, urządzeniu może brakować czynnika chłodniczego.

Możliwe przyczyny wycieku wody z klimatyzatora:

  • zatkany odpływ skroplin,
  • uszkodzona lub brudna pompa kondensatu,
  • oblodzony wymiennik ciepła.

W tej sytuacji, aby uniknąć zniszczeń, wskazane jest urządzenie wyłączyć i wezwać serwis klimatyzacji.

W większości przypadków jest po prostu bardzo brudny i przez to przepływ powietrza jest osłabiony. Po poprawnym wyczyszczeniu wentylatora prędkość wylotowa powietrza niekiedy ulega podwojeniu. Na przykład wentylator promieniowy jednostki wewnętrznej ściennej może mieć około 400 łopatek – gdy krawędzie natarcia tych łopatek ulegną zabrudzeniu (w jednostkach ściennych najczęściej porastają one grzybami i pleśnią), wentylator traci swoją wydajność. Jeśli wentylator obraca się bardzo wolno mimo ustawienia na sterowniku biegu wysokiego, może on wymagać wymiany lub naprawy (np. mieć wadliwy kondensator lub zużyte łożyska).

Przyczyną mogą być skrajnie zabrudzone filtry. Jeśli nie są one regularnie czyszczone, Twoja klima powoli umiera przez uduszenie!

Często spowodowane jest to tym, że brudny wentylator jednostki wewnętrznej stracił swoje fabryczne wyważenie. Dokładne wyczyszczenie wirnika powinno rozwiązać problem.

Śmierdzący klimatyzator = brudny klimatyzator. Problem ten rozwiąże tylko fachowy serwis polegający na odpowiednim czyszczeniu oraz dezynfekcji Twojego urządzenia. Pamiętaj – przegląd obejmujący wyczyszczenie filtrów i spryskanie wymiennika ciepła (chłodnicy) nawet dużą ilością wodnego roztworu środka czyszcząco-dezynfekującego, włożenie antybakteryjnej tabletki do tacy skroplin, czy nawet procedury takie jak ozonowanie, przedmuchiwanie sprężonym powietrzem albo “mycie” parowe, NIGDY nie zastąpią umycia wszystkich elementów wodą pod ciśnieniem.

Można to zrobić na dwa sposoby:

1. Metodą tradycyjną. Z powodu braku specjalistycznych narzędzi wymagany jest demontaż całej jednostki wewnętrznej, wyniesienie jej na zewnątrz, rozebranie na części pierwsze, mycie, złożenie i ponowny montaż. Urządzenie jest wyczyszczone całkowicie, ale jest to sposób czasochłonny (kosztowny). Załóżmy, że klimatyzator ma przeżyć 15 lat, bo taki jest spodziewany czas życia urządzeń regularnie serwisowanych. Jeśliby nawet miał być czyszczony w ten sposób co 3 lata, to tak jakby powiedzieć, że w ciągu 15 lat ma być pięciokrotnie zdemontowany i zamontowany z powrotem. W międzyczasie jego użytkownik musiałby z konieczności stosować różne “odświeżacze” powietrza. Ponadto, oprócz ryzyka uszkodzenia sprzętu podczas rozbierania/składania, otwarty zostaje obieg freonowy klimatyzatora – zachodzi niebezpieczeństwo ubytku czynnika chłodniczego.

2. Metodą HydroKleen, która od momentu wprowadzenia na rynek australijski w 2009r. wyznacza nowy standard w branży klimatyzacji na całym świecie. Z wyposażeniem specjalnie zaprojektowanym do konserwacji klimatyzatorów split całkowite ich umycie staje się możliwe bez kosztownego demontażu i rozbierania na części pierwsze.

Powietrze, które dostaje się do klimatyzatora zawiera kurz, w którym znajdują się formy życia takie jak bakterie, zarodniki grzybów i pleśni, roztocze oraz pożywka dla tych organizmów w postaci naskórka ludzkiego. Nawet najlepsze filtry wyłapują tylko część z tych zanieczyszczeń. Pozostałe osiadają na powierzchni wymiennika. Mając dobre warunki cieplno-wilgotnościowe oraz pożywienie, mikroorganizmy łatwo i szybko potęgują swoje szeregi.

Zdecydowanie tak. Klimatyzatory są bardzo często wylęgarnią dla pleśni, grzybów, bakterii, roztoczy itd. i są odpowiedzialne za uwalnianie ich do powietrza, którym oddychasz. Mogą też być pośrednim lub bezpośrednim źródłem lotnych związków organicznych (LZO). Zdecydowanie największy problem stanowią jednak uwalniane przez brudny klimatyzator bioaerozole (lotne alergeny) takie jak grzyby, wirusy, bakterie czy pyłki.

Można tego dokonać utrzymując urządzenie w czystości (regularny serwis) oraz stosując specjalistyczną chemię, która nie tylko zneutralizuje mikroorganizmy, ale też znacząco spowolni ewentualny ponowny ich rozwój.

Oczywiście tak. Jeśli klimatyzator jest utrzymywany w czystości, będzie zużywał zdecydowanie mniej energii elektrycznej, a także posłuży o wiele dłużej.